introductie

Mijn naam is Karolijn Duijf. In 2002 ben ik afgestudeerd als tekstschrijver. Uit de vier specialisaties: zakelijk schrijven, journalistiek, scenarioschrijven en reclame heb ik het laatste als afstudeerrichting gekozen. Reclame dus. Mijn afstudeerproject ging over de verschillen in huisstijl tussen de Rabobank en ABN Amro. Maar al snel bleek mijn liefde voor kunst, cultuur en natuur nog sterker dan die voor de financiële wereld. Het duurde dan ook niet lang, voordat ik in aanraking kwam met de magische museumwereld. Ik begon met het schrijven voor de website van het Omroepmuseum, nu het instituut voor Beeld en Geluid, in Hilversum. Daarna volgde al snel Museum Flehite in Amersfoort.

Ik vind het leuk om wervende teksten te schrijven voor allerhande media. Met name onderwerpen aangaande kunst, cultuur en natuur hebben, zoals eerder beschreven, mijn voorkeur. Naast het schrijven van teksten vind ik het geweldig om beelden te creëren door te fotograferen of door een potlood of penseel te gebruiken. Een selectie van de door mij gemaakte foto's, tekeningen en schilderijen wordt eveneens op deze website weergegeven.

Copyright 2017 Karolijn Duijf. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Cookies beleid

  1. Wat zijn cookies?
  2. Waarvoor worden cookies gebruikt?
  3. Welke soorten cookies worden gebruikt?
  4. Bevatten cookies persoonlijke gegevens?
  5. Cookies beheren

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de webbrowser van elk apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot een website. Dit bestandje onthoudt informatie over de gebruiker en bewaart persoonlijke voorkeuren en eerder ingevulde gegevens. Wanneer de gebruiker terugkeert op de site, geeft de cookie de eerder opgeslagen informatie weer op de site.

Welke cookies worden gebruikt?

Er worden cookies gebruikt voor het aanpassen van de inhoud van een website, om de voorkeuren van een gebruiker vast te leggen en om de website te optimaliseren. Ze slaan nuttige informatie op om de gebruikerservaring voor de gebruiker te verbeteren. Ze worden het meest gebruikt voor:

  • Opslaan van login informatie, zodat een gebruiker zich niet opnieuw moet aanmelden bij elk bezoek.
  • Herkennen van het type apparaat waarmee een gebruiker surft en de website specifiek voor het betreffende apparaat optimaliseren.
  • Creëren van statistieken die website-eigenaren helpen om te begrijpen hoe hun gebruikers omgaan met hun website, hetgeen hen in staat stelt om hun site-structuur en de inhoud te verbeteren.

Welke soorten cookies worden gebruikt?

Er zijn twee soorten cookies: permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies blijven op uw harde schijf staan voor een periode die is opgegeven in het dossier van de parameters van de cookie of totdat u de cookie handmatig verwijderd. Wanneer u terugkeert naar een website en deze vereist dat u opnieuw moet inloggen ondanks dat u uw login informatie heeft opgeslagen, is dit meestal omdat de permanente cookie is verlopen; dit helpt om de veiligheid te verhogen met behoud van toegankelijkheid.

Sessiecookies zijn voor tijdelijk gebruik en verlopen als de website of browser gesloten wordt. Ze worden gebruikt om de verrichtingen van een websitegebruiker bij te houden tijdens een enkel bezoek.

Bevatten cookies persoonlijke gegevens?

Als er een behoefte is voor het verzamelen van persoonlijke informatie, zoals het maken van rekeningen, dan bewaren cookies persoonlijke informatie. Echter, wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat gebruikers worden geïnformeerd over de verzameling van persoonsgegevens. Deze gegevens worden ook gecodeerd om ze ontoegankelijk te maken voor niet-geautoriseerde gebruikers.

Het beheren van cookies

Standaard browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Toch kunnen deze instellingen worden gewijzigd om cookies volledig te blokkeren, of de gebruiker informeren elke keer dat cookies worden gebruikt. Gedetailleerde informatie over cookies en de opties zijn beschikbaar in de instellingen van elk browser-type.